Gå direkt till sidans innehåll

Kväveoxider

Indikator SE.5.1.2

Avser årsmedelvärde av halten kvävoxider.

Rad-id Datum Värde (µg/m3)

0

2020

20

Karta kväveoxider

Ansvarig organisation
  • Kommunstyrelsen
Uppdaterad datum: 2022-12-21