Gå direkt till sidans innehåll

Kväveoxider

Indikator SE.5.1.2

Avser årsmedelvärde av halten kvävoxider.

Senaste värdet:
20 µg/m3 (2020)
Utgångsvärde:
20 µg/m3 (2020)
Gränsvärde:
20 µg/m3 (2025)

Karta kväveoxider

Ansvarig organisation
  • Kommunstyrelsen
Uppdaterad datum: 2022-12-21