Koldioxidfotavtryck

Koldioxidfotavtrycket mäts var 5:e. år. Senaste mäteningen är från 2015.

Koldioxidavtrycket mäter den mängd utsläpp av fossil koldioxid som vi orsakar, direkt eller indirekt, via konsumtion av varor och tjänster, oavsett var i världen utsläppen har skett.

Koldioxidfotavtryck
Datakälla: REAP, Naturvårdsverket.

Kommentar

Koldioxidfotavtrycket ligger på samma nivå 2015 som 2004. Hushållens bidrag till fotavtrycket har minskat, medan avtrycket från till exempel offentlig förvaltning och investeringar har ökat.

Ansvarig organisation

Boende i Huddinge

Kommunala bolag

Samtliga nämnder

Kommunstyrelsen