Gå direkt till sidans innehåll

Koldioxidfotavtryck

Huvudområde FOT.2

Utsläppen av fossil koldioxid omvandlas i koldioxidfotavtrycket till den mängd produktiv mark som skulle behöva avsättas för att genom tillväxt av skog ta upp så mycket koldioxid från atmosfären så att koncentrationerna i atmosfären inte ökar. En sådan avsättning av produktiv mark för att binda koldioxid från utsläpp av fossila bränslen sker inte idag.

Uppdaterad datum: 2022-02-17