Gå direkt till sidans innehåll

Klimatfotavtryck

Indikator FOT.3.3

Klimatfotavtrycket mäter den mängd utsläpp av växthusgaser som vi orsakar, direkt eller indirekt, via konsumtion av varor och tjänster, oavsett var i världen utsläppen har skett.

Klimatfotavtryck

Senaste värdet:
13,6 ton/inv (2007)
Utgångsvärde:
13,6 ton/inv (2007)
Målvärde:
2,00 ton/inv (2050)

Kommentar

De globala utsläppen av växthusgaser behöver till 2050 ha begränsas till ungefär 2 ton koldioxidekvivalenter per invånare och år. Mot slutet av 2000-talet bör de ha begränsats till nära noll eller åtminstone under 1 ton koldioxidekvivalenter per invånare.

Ansvarig organisation
  • Kommunstyrelsen
Uppdaterad datum: 2013-11-27