Klimatfotavtryck

Utsläppen av växthusgaser omvandlas i klimatfotavtrycket till den mängd produktiv mark som skulle behöva avsättas för att genom tillväxt av skog ta upp så mycket koldioxid från atmosfären så att koncentrationerna i atmosfären inte ökar. En sådan avsättning av produktiv mark för att binda koldioxid från utsläpp av växthusgaser sker inte idag.