Gå direkt till sidans innehåll

Ekologiskt fotavtryck

Huvudområde FOT.1

Det ekologiska fotavtrycket uttrycks i sorten globala hektar, som är ett mått på produktionsförmåga. Man har uppskattat att det finns cirka 1,8 globala hektar produktiv mark per invånare på jorden. Vid den senaste beräkningen av mänsklighetens ekologiska fotavtryck blev resultatet 2,7 globala hektar per invånare. Beräkningen gäller för år 2007. Det innebär att mänskligheten år 2007 använde en och en halv jord för sin konsumtion.

Stockholm Environmental Institute har utvecklat en metod som gör att man även kan uppskatta det ekologiska fotavtrycket för kommuner. Genom finansiering av Världsnaturfonden i Sverige har man beräknat det ekologiska fotavtrycket för alla svenska kommuner. Resultatet är tillgängligt för alla kommuner utan kostnad genom datavektyget ”REAP Sweden”.

Uppdaterad datum: 2022-11-17