Gå direkt till sidans innehåll

Fotavtryck

Projekt FOT

Allt vi människor gör har inverkan på miljön på något sätt. Maten vi äter, kläderna vi har på oss, uppvärmningen i våra hus, hur vi reser och så vidare. Allt som produceras får effekter för världens skogar, hav, vattendrag, mark, luft, djur och växter. Ju mer vi producerar och konsumerar, desto mer påverkas allt levande omkring oss. När vi studerar våra fotavtryck förstår vi mer om denna påverkan och kan bättre bidra till samhällets omställning till en bättre produktion och konsumtion.
För att beräkna det ekologiska fotavtrycket utgår man från statistik över vad vi konsumerar av olika varor och tjänster för att uppskatta hur mycket av naturens produktiva områden som har behövts för denna konsumtion, oavsett var i världen produktionen sker.

Uppdaterad datum: 2023-01-27