Gå direkt till sidans innehåll

Närhet till större grönyta

Indikator SE.4.2.3

Här visas hur stor andel av kommunens invånare som har max 800 meter till större grönyta (minst 5 ha). Målet är att andelen inte minska jämfört med nuläge.

Avser andel invånare som har max 800 meter till större grönyta.

Senaste värdet:
88,4 % (2020)
Utgångsvärde:
88,4 % (2020)

Tillståndsklassning

Rad-id Färg Beskrivning Gräns

0

 Nuläge eller högre

>88,4 %

1

  Under nuläge

<88,4 %

Ansvarig organisation
  • Kommunstyrelsen
Uppdaterad datum: 2022-12-20