Gå direkt till sidans innehåll

Närhet till liten grönyta eller park

Indikator SE.4.2.2

Här visas hur stor andel invånare som har max 300 meter till en mindre grönyta eller park (minst 0,1–5 ha). Målet är att andelen inte ska minska jämfört med nuläge.

Avser andel invånare som har max 300 meter till mindre grönyta eller park.

Rad-id Datum Värde (%)

0

2010

99

1

2011

98

2

2012

98

3

2013

98

4

2014

98

5

2015

98

6

2016

97

7

2017

97

8

2018

97

9

2020

96,62

Ansvarig organisation
  • Kommunstyrelsen
Uppdaterad datum: 2022-12-20