Gå direkt till sidans innehåll

Närhet till liten grönyta eller park

Indikator SE.4.2.2

Här visas hur stor andel invånare som har max 300 meter till en mindre grönyta eller park (minst 0,1–5 ha). Målet är att andelen inte ska minska jämfört med nuläge.

Avser andel invånare som har max 300 meter till mindre grönyta eller park.

Senaste värdet:
96,62 % (2020)
Utgångsvärde:
96,62 % (2020)

Tillståndsklassning

Rad-id Färg Beskrivning Gräns

0

 Nuläge eller högre

>96,62 %

1

 Under nuläge

<96,62 %

Ansvarig organisation
  • Kommunstyrelsen
Uppdaterad datum: 2022-12-20