Gå direkt till sidans innehåll

Områden med höga naturvärden

Indikator SE.4.1.1

Avser areal mark med naturvärdesklass 1 och 2 som bevarats eller utvecklats

Rad-id Datum Värde (ha)

0

2021

167,87

Ansvarig organisation
  • Kommunstyrelsen
Uppdaterad datum: 2022-12-19