Gå direkt till sidans innehåll

Områden med höga naturvärden

Indikator SE.4.1.1

Avser areal mark med naturvärdesklass 1 och 2 som bevarats eller utvecklats

Senaste värdet:
167,87 ha (2021)
Utgångsvärde:
167,87 ha (2021)
Målvärde 2025:
134,3 ha (2025)
Ansvarig organisation
  • Kommunstyrelsen
Uppdaterad datum: 2022-12-19