Gå direkt till sidans innehåll

Gräsytor

Indikator SE.4.1.2

Avser areal av identifierade lämpliga kommunägda gräsytor som ställts om till skötsel som gynnar den biologiska mångfalden.

Rad-id Datum Värde (ha)

0

2020

0

1

2021

0

Ansvarig organisation
  • Huge bostäder AB
  • Klimat- och stadsmiljönämnden
Uppdaterad datum: 2023-01-11