Gå direkt till sidans innehåll

Gräsytor

Indikator SE.4.1.2

Avser areal av identifierade lämpliga kommunägda gräsytor som ställts om till skötsel som gynnar den biologiska mångfalden.

Senaste värdet:
0 ha (2021)
Utgångsvärde:
0 ha (2020)
Målvärde 2025:
10 ha (2025)
Ansvarig organisation
  • Huge bostäder AB
  • Klimat- och stadsmiljönämnden
Uppdaterad datum: 2023-01-11