Gå direkt till sidans innehåll

Naturbetesmark

Indikator SE.4.3.1

Avser arealen naturbetesmarker.

Rad-id Datum Värde (ha)

0

2019

268

1

2020

268

2

2021

274

Ansvarig organisation
  • Klimat- och stadsmiljönämnden
Uppdaterad datum: 2022-12-20