Skogsmarken ska skyddas

Minst 25 procent av den totala arealen produktiv skogsmark ska skyddas inom naturreservat senast 2015

Bedömning: Delmålet är uppnått Delmålet är uppnått