Andel skyddad skog

Andel produktiv skogsmark som skyddas som naturreservat

Datakälla: Huddinge kommun

Kommentar

Inga nya naturreservat har bildats under 2018.
Totalt är 2142 ha produktiv skog skyddad som naturreservat.

**Arealerna fördelas: **

 • Björksättrahalvön 60 ha
 • Drevviken 30 ha
 • Flemingsbergsskogen 400 ha
 • Gladöskogen 20 ha
 • Gladö kvarnsjön 130 ha
 • Gömmaren 46 ha
 • Gömsta äng 3 ha
 • Korpberget 14,7 ha
 • Lissmadalen 60 ha
 • Lännaskogen 370,3 ha
 • Orlången 504 ha
 • Paradiset 458 ha
 • Trångsundsskogen 45,9 ha.

Ansvarig organisation

Kommunstyrelsen

Natur- och byggnadsnämnden