Nyckelbiotoper ska skyddas kontinuerligt

Nyckelbiotoper och skogar med höga naturvärden (enligt Skogsstyrelsens bedömning) ska skyddas kontinuerligt

Bedömning: Delmålet är uppnått Delmålet är uppnått