Ytterligare arbetslag

Skapa ytterligare ett arbetslag för löpande skötsel

Resultat

Det är inte aktuellt med ytterligare arbetslag, efter omorgansiationer i verksamheten.

Ansvarig organisation

Samhällsbyggnadsnämnden