Samarbeta med Stockholm stad angående skötsel

Samarbeta med Stockholm stad för samsyn kring skötsel av skog på deras marker i Huddinge

Resultat

Ett samarbetsavtal har tidigare funnits med Stockholm stad, där Huddinge kommun bedrivit skogsskötsel på Stockholms stads marker i Huddinge. 2013 upphörde avtalet och inget nytt har skrivits.

Ansvarig organisation

Samhällsbyggnadsnämnden