Revidera mångbruksplanen

Revidera mångbruksplanen och integrera jordbruksprogrammet senast 2010

Resultat

Eftersom det inte bedrivs något skogsbruk i kommunen längre så kommer inte heller någon ny mångbruksplan att tas fram.

Ansvarig organisation

Samhällsbyggnadsnämnden