Planera skogsbruksåtgärder utifrån ekologi

Planera alla skogsbruksåtgärder på kommunägd mark ur ett ekologiskt perspektiv

Resultat

Ingår i det ordinarie skötselarbetet.

Ansvarig organisation

Samhällsbyggnadsnämnden