Kontinuerligt främja lövskog

Kontinuerligt främja lövskog i samband med olika skötselåtgärder

Resultat

Ingår som rutin i den ordinarie skötseln.

I ekmiljöerna i Sundby har särskilda skötselinsatser gjorts under 2014 och 2015. Detta för att öka den biologiska mångfalden.

Ansvarig organisation

Samhällsbyggnadsnämnden