Information till skogsägare

Informera och ha en dialog med skogsägare om miljömärkt skogsbruk och undersöka möjligheten att erbjuda dem att gå in under kommunens miljömärkning

Resultat

I och med att Huddinge kommun inte längre är med i FSC, så är det inte heller aktuellt att ha dialog med övriga skogsägare om att delta i miljömärkningen.

Ansvarig organisation

Samhällsbyggnadsnämnden