Gå direkt till sidans innehåll

Andel miljömärkt skogsbruk

Indikator A21.6.1.1

Ingår i Sveriges Ekokommuners nyckeltal

Andel produktiv skogsmark där miljömärkt skogsbruk bedrivs

Rad-id Datum Värde (%)

0

2007

86

1

2008

86

2

2009

86

3

2010

86

4

2011

86

5

2012

20

6

2013

20

7

2014

20

8

2015

20

Kommentar

Skogen på Stockholms stads marker sköts enligt miljömärkt skogsbruk (FSC-Forest Stewardship Counsil). De privata skogsägarna har inget aktivt skogsbruk på sina marker.

Huddinge kommun står utanför FSC tillsvidare, men följer arbetet med utvecklingen av FSC och hanteringen av den kritik som de fått.
Ytterligare information finns i rapporten som hittas i länk till höger.

Genomsnittet bland Sveriges ekokommuner var 48,5 procent miljömärkt skogsbruk 2013.

Kontakt
  • Huge bostäder AB
Uppdaterad datum: 2016-02-01