Andel miljömärkt skogsbruk

Ingår i Sveriges Ekokommuners nyckeltal

Andel produktiv skogsmark där miljömärkt skogsbruk bedrivs

Datakälla: Huddinge kommun

Kommentar

Skogen på Stockholms stads marker sköts enligt miljömärkt skogsbruk (FSC-Forest Stewardship Counsil). De privata skogsägarna har inget aktivt skogsbruk på sina marker.

Huddinge kommun står utanför FSC tillsvidare, men följer arbetet med utvecklingen av FSC och hanteringen av den kritik som de fått.
Ytterligare information finns i rapporten som hittas i länk till höger.

Genomsnittet bland Sveriges ekokommuner var 48,5 procent miljömärkt skogsbruk 2013.

Kontakt

Miljö- & Samhällsbyggnadsförvaltningen