Allt skogsbruk ska vara miljömärkt

Allt skogsbruk ska vara miljömärkt senast 2020

Bedömning: Målet har inte uppnåtts Målet har inte uppnåtts