Andel sjöyta som har ett långsiktigt skydd

Andel sjöyta som har ett långsiktigt skydd

Datakälla: Huddinge kommun

Kommentar

I och med att inga nya naturreservat har bildats under 2015, så har heller inte heller någon mer sjöyta skyddats.

Kontakt

Miljö- & Samhällsbyggnadsförvaltningen