Vattenmiljöer ska skyddas

Värdefulla vattenmiljöer ska ges ett långsiktigt skydd

Bedömning: Delmålet är uppnått Delmålet är uppnått