Återskapad våtmark

Areal återskapad våtmark

Datakälla: Huddinge kommun

Kommentar

De senaste åren har följande våtmarker tillkommit:
2011 Lövstadalen 0,03 ha
2012 Lövstadalen 0,03 ha
2013 Visättradalen knappt 0,2 ha
2014 Långängen, knappt 1 ha
2015 Gladö, 0,1 ha

Kontakt

Miljö- & Samhällsbyggnadsförvaltningen