Mälarens ska värnas som dricksvattentäkt

Mälaren ska värnas som dricksvattentäkt

Bedömning: Målet har delvis uppnåtts Målet har delvis uppnåtts