Grundvattnet ska skyddas

Skyddat grundvatten av god kvalitet och kvantitet. Uttagen ska inte vara större än vad som hinner nybildas och statusen får inte försämras

Bedömning: Delmålet är uppnått Delmålet är uppnått