Gå direkt till sidans innehåll

Grundvattnet ska skyddas

Delmål A21.7.9

Skyddat grundvatten av god kvalitet och kvantitet. Uttagen ska inte vara större än vad som hinner nybildas och statusen får inte försämras

Bedömning: Delmålet är uppnått Delmålet är uppnått
Uppdaterad datum: 2016-02-02