Gå direkt till sidans innehåll

Beakta påverkansområden i planeringen

Åtgärd A21.7.1.1
Åtgärdsstatus:
Påbörjad Påbörjad

Beakta i planeringen påverkansområdena vid sjöarna: Långsjön (Segeltorp), Trehörningen (Sjödalen), Orlången, Magelungen & Drevviken

Resultat

Ingår som en del i samhällsplaneringen. Det är särskilt viktigt att ta hänsyn till miljökvalitetsnormerna när nya områden planeras.

Åtgärdsplanerna för Trehörningen och Orlången blev klara under 2015. Ett stort antal åtgärder har genomförts under året, se vidare under Arbeta med påverkansområden.

En uppföljning av dagvattenstrategins implementering i rutiner och mallar gjordes med ett stickprov i november 2015. Stickprovet gick ut på att kontrollera hur väl dagvattenstrategins arbetsgång och innehåll tagits till vara i en detaljplan. De detaljplaner som antas nu har dock startat innan den nya dagvattenstrategin fanns, varför uppföljningen inte blev helt rättvisande.

Kommunen har en vattengrupp, vars syfte är att öka kunskapen om vattenfrågor samt öka samordningen av arbetet kring vatten.

Delansvarig
  • Klimat- och stadsmiljönämnden
  • Kommunstyrelsen
Uppdaterad datum: 2016-02-09