Åtgärda enskilda avloppsanläggningar

Kommunicera och vid behov förelägga boende att vidta åtgärder för att åtgärda enskilda avloppsanläggningar som är i dåligt skick

Resultat

Uppföljningar av genomförda åtgärder i redan inventerade områden har gjorts.

Ansvarig organisation

Miljönämnden