Främmande djur och växter ska inte föras in

Främmande djur och växter ska inte föras in i våra vattenmiljöer

Bedömning: Delmålet är uppnått Delmålet är uppnått