Dagvattnet ska utnyttjas som en resurs

Utnyttja dagvatten som en positiv resurs genom att synliggöra dagvatten för att öka de pedagogiska, rekreativa och estetiska värdena samt gynna den biologiska mångfalden

Bedömning: Målet har delvis uppnåtts Målet har delvis uppnåtts