Inventera enskilda avloppsanläggningar

Inventera enskilda avloppsanläggningar i de områden där kommunalt VA ej prioriteras till exempel Norra Glömsta, Ådran och Kvarntorp

Resultat

Uppföljningar i redan inventerade områden har gjorts. Inga nya områden har inventerats.

Ansvarig organisation

Miljönämnden