Bevara kvarvarande våtmarker

Bevara kvarvarande våtmarker

Resultat

Inga dispenser för markavvattning (dränering av våtmarker) söktes under 2015.

Ansvarig organisation

Samhällsbyggnadsnämnden