Göra klart jordbruksprogrammet

Göra klart jordbruksprogrammet med digitala kartor senast 2009

Resultat

Arbetet har försenats på grund av resursbrist. Under 2016 ska arbetet dras igång igen.

Ansvarig organisation

Samhällsbyggnadsnämnden