Areal hävdad jordbruksmark

Areal hävdad jordbruksmark

Datakälla: Huddinge kommun

Kommentar

Av de detaljplaner som godkänts under 2015 innebär ingen att jordbruksmark ska bebyggas. Nyckeltalet är därför oförändrat jämfört med föregående år.

Kontakt

Miljö- & Samhällsbyggnadsförvaltningen