Jordbruksmarken ska bevaras

Både idag hävdad och ohävdad jordbruksmark ska bevaras för jordbruksändamål

Bedömning: Målet har inte uppnåtts Målet har inte uppnåtts