Gå direkt till sidans innehåll

Andel jordbruksmark som odlas ekologisk

Indikator A21.5.1.1

Ingår i Sveriges Ekokommuners nyckeltal

Andel jordbruksmark som odlas ekologiskt enligt EU:s eller KRAVs regler

Trend:
Utvecklingen går åt fel håll Utvecklingen går åt fel håll
Senaste värdet:
29,7 % (2021)

Kommentar

Trenden för de senaste åren är positiv, men utvecklingen med jämförelseåret 2007 går åt fel håll.

I Sverige fanns 20 procent ekologisk odling 2019. Genomsnittet bland Sveriges ekokommuner ökade något under 2019, från 16,5 procent 2018 till 17,6 procent 2019.

Regeringens mål för ekologiskt odlad jordbruksmark är 30 procent till 2030.

Statistiken omfattar arealer jordbruksmark som brukas med ekologiska produktionsmetoder och som uppfyller kraven enligt Rådets förordning (EG) nr 834/2007. Uppgifterna för åren 2005 till 2008 är inte helt jämförbara med uppgifterna för år 2009 och framåt men ger ändå en indikation på utvecklingen.

Ansvarig organisation
  • Klimat- och stadsmiljönämnden
Uppdaterad datum: 2023-05-23