Ekologiska odlingen ska öka

95 procent av jordbruksarealen ska bedrivas enligt EU:s regler om ekologisk odling eller enligt KRAV senast 2015

Bedömning: Målet har inte uppnåtts Målet har inte uppnåtts