Utökat djurantal på Björksättra

Skapa förutsättningar för KRAV-gården Björksättra att utöka djurantalet senast 2012

Resultat

En ombyggnation av lösdriftsladugården med installation av mjölkrobotar gjordes under 2010 för att skapa förutsättningar för ökat djurantal.

Ansvarig organisation

Samhällsbyggnadsnämnden