Informera jordbrukare om miljöförbättrande åtgärder

Informera jordbrukare om miljöförbättrande åtgärder och möjligheter till bidrag för dessa

Resultat

Arrendatorerna har själva goda kunskaper om bidrag.

Ansvarig organisation

Samhällsbyggnadsnämnden