Förbättrade förutsättningar för betesdjur

Behålla och förbättra förutsättningarna att hålla betesdjur

Resultat

Sker kontinuerligt enligt arbetsplan.

I Gladövik har ängs- och hagmarkerna stängslats och betesdjur släppts ut. Stängsling har även skett vid Gladöskogens naturreservat.

Ansvarig organisation

Samhällsbyggnadsnämnden