Behålla ängsmarker

Behålla ängsmarkerna och säkerställa god skötsel av: Gömsta, Fruängen, Risselkärr, Nybovik, Paradiset och Källbrink samt utveckla Häggsta

Resultat

Ängsmarkerna har skötts enligt plan.

Ansvarig organisation

Samhällsbyggnadsnämnden