Areal hävdad ängsmark

Ökning av arealen hävdad ängsmark jämfört med 2008

Datakälla: Huddinge kommun

Kommentar

Ängsmarkerna har fortsatt att skötas under året.

I Gladövik har ängs- och hagmarkerna stängslats och betesdjur släppts ut. Stängsling har även skett vid Gladöskogens naturreservat.

Kontakt

Miljö- & Samhällsbyggnadsförvaltningen