Ängsmarken ska öka

Arealen hävdad ängsmark ska öka med 25 procent till 2012 jämfört med 2008

Bedömning: Delmålet är uppnått Delmålet är uppnått